ZAPRASZAMY NA  DETOX W PROCESIE ODCHUDZANIA 9 STYCZNIA 2018 ROKU 


PROSIMY CZĘSTO NAS ODWIEDZAĆ- STRONA W BUDOWIE
!

  


1  

                                                         KURS OBRONY PSYCHOENERGETYCZNEJ

AUTORSKI KURS Mariusza Łabęty*

18 lutego 2018 roku (niedziela), 10.00 - 18.00

Przesłanką do powstania tego kursu jest zauważalne zapotrzebowanie społeczne. Częste pytania osób podczas terapii oraz sygnały z różnych obszarów – środowisk pracy, środowisk społecznych, dają jasno do zrozumienia, że człowiek jako jednostka jest po pierwsze: coraz mniej odporny emocjonalnie, mentalnie i duchowo, a po drugie narażony na coraz częstsze ataki ze strony pracodawców, członków rodzin, czy czynników społecznych typu media, środowiska itp.

Dla kogo jest ten kurs?

Jest on dla wszystkich. Zarówno dla osób rozwijających się duchowo, osób poszukujących, jak również dla każdego człowieka, który nie czuje się dobrze emocjonalnie, czuje się pod presją innych osób, czuje się atakowany, jest ofiarą mobbingu, czy wyniszczającej pracy w korporacji.

Kurs ten nie jest tylko zbiorem technik obronnych (może się ich nauczyć każdy bez względu na poziom wiedzy i świadomości), jest ponadto pokazaniem ścieżki rozwojowej, przez co zapewnia odbiorcy kilka istotnych atutów w życiu, a mianowicie:

1- ochronę,

2- regenerację sił i zaburzonego systemu,

3- umiejętność realizacji planów życiowych, zamierzeń i celów, czyli nową jakość życia.

Proponowane techniki są usystematyzowane wg stopnia zaawansowania oraz charakteru oddziaływania.

to więc techniki:

 • praniczne, gdzie wykorzystujemy energię symboli, kształtów i własną energię,

 • mentalne, gdzie wykorzystuje się techniki związane z ukierunkowanym działaniem umysłu,

 • duchowe, gdzie działaniem wkraczamy w obszar duchowości i z niego czerpiemy siłę, wsparcie oraz ochronę.

 Poniżej, w skrócie, przedstawiamy techniki i metody pracy:

I Wprowadzenie.  Przybliżenie uczestnikom zagadnień kursu, wskazanie i omówienie z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać. Chodzi tu o zagrożenia idące z natury, zaburzenia geopatyczne, zaburzenia elektromagnetyczne. Dalej, zagrożenia idące od ludzkich zbiorowości, zagrożenia płynące od poszczególnych osób wywoływane świadomie i nieświadomie, zagrożenia płynące od miejsc lub przedmiotów. Wyjaśnienie na czym polega różnica pomiędzy zaburzeniem systemu energetyki, a atakiem energetycznym itd.                                                                                         

II Człowiek jako istota energetyczna. Pokazanie uczestnikowi, że człowiek jest istotą energetyczną i jako taka łatwo ulega wpływowi określonych sił bądź osób. Przykładem może tutaj być oddziaływanie przywódców oraz twórców jako dwóch przeciwstawnych typów osobowości, które potrafią kontrolować zachowanie mas, z różnej jednak motywacji. I tak doświadczenie  amerykańskiego psychologa Miligramma, przeprowadzone na Uniwersytecie Yale w latach sześćdziesiątych, pokazało jak pod wpływem silnego przywódcy, ludzie inteligentni, wykształceni i świadomi, zdolni są do bestialstwa...                                               

    Układ ośrodków energetycznych.Omówienie budowy energetycznej człowieka oraz układu ciał subtelnych, aby pokazać jak naprawdę jesteśmy zbudowani i jak działa  mechanika zaburzeń u człowieka                                                                                                                  

III Metody i techniki skutecznej obrony przed zaburzeniami psychoenergetycznymi:

Techniki praniczne                                                                    

 • Stosowanie symboliki rzymskiej  - wyjaśnienie różnicy pomiędzy symboliką a energetyką,                                                                                   

 • Energia kształtu (przykłady i nauka zastosowania energii tarczy obronnej, znaku Atlantów i innych kształtów energetycznych – wyjaśnienie zjawiska energii kształtu)                                                                                              

 • Zioła na przykładzie szałwii białej...                                                        

 • Mudry obronne – "Tajemna Dziewięciosylabowa Ochrona”. Jest to zespół dziewięciu zaawansowanych mudr obronnych stosowanych przez wojowników Ninja oraz amerykańskich żołnierzy jednostek specjalnych. Dają one silną ochronę oraz wspomagają  m.in. w realizacji celów życiowych.                      

Techniki mentalne                 

 • Technika transformacji energii przeciwnika. Jest to bezpośrednie, wykonywane podczas jakiegokolwiek ataku, wykorzystanie siły emocjonalnej przeciwnika do wzmocnienia siebie i osłabienia tegoż przeciwnika. Im silniej jesteśmy atakowani tym bardziej nas to wzmacnia, a przeciwnika osłabia.        

 • Technika ekranowania mentalnego. Bardzo silna technika izolowania energetycznego stosowana w ekstremalnie niesprzyjających, wrogich człowiekowi warunkach i miejscach.                                                                

Techniki duchowe                                                                                         

 • Bezwarunkowe wybaczenie. Technika bezwarunkowego wybaczenia wywodząca się z Lomilominui. Wyjaśnienie istoty i ważności wybaczenia jako techniki uwolnienia blokowanej energii.                                                                   

 • Bezpośrednie odbicie atakumantra ugham... to bardzo silna technika radykalnej obrony wymagająca inicjacji, pochodząca z Ajurwedy. Technika ta wkracza w życie napastnika i zmienia jego działania tak, aby nie mógł już więcej nas atakować.                

  * Mgr inż. Mariusz Łabęta, dyplomowany Mistrz bioenergoterapii (Nr dyplomu 606 z dnia 18 maja 2008 roku, wydany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, Plac Solny 16). Posiada tytuł i dyplom Mistrza-Uzdrowiciela Reiki III stopnia. Od kilkunastu lat wykłada w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu, gdzie uczy tego zawodu zarówno słuchaczy szkoły jak również uczestników kursów dla bioenergoterapeutów, chcących otrzymać uprawnienia zawodowe w tym zakresie. Jest również egzaminatorem w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej oraz w Ogólnopolskiej Izbie Bioenergoterapii i Radiestezji. Od trzech lat jest wiceprzewodniczącym Komisji Branżowej Bioenergoterapii i Radiestezji w Związku Rzemiosła Polskiego, przy ulicy Miodowej 14 w Warszawie.                                                                                                                                  


1